Metropolia Ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2017 valmistuvat fysioterapeuttiopiskelijat Annukka Saarelainen, Janne Merikallio, Jouni Ikonen ja Kati Hokkanen ovat julkaisseet Lonkankuntoutus.fi–sivuston toukokuussa 2017. Työ on jatkoa heidän opinnäytetyölleen, jossa suunniteltiin polven tekonivelleikkauksen jälkeinen harjoitusohjelma: www.polvenkuntoutus.fi.

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä HYKS Peijaksen sairaalan kanssa:"Polven tekonivelleikkauksen jälkeinen harjoitusohjelma työikäisille". Tässä sivustossa on käytetty HYKS Peijaksen sairaalassa vallitsevaa tekonivelleikkausprosessia. Fysioterapian osalta opinnäytetyönä tehty harjoitusohjelma ei ole käytössä Peijaksessa. >> Lataa opinnäytetyö (pdf)

Keväällä 2017 fysioterapiaopiskelijat ovat tehneet viimeistä työharjoittelujaksoaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluja tuottavassa Positiassa. Näin on ollut mahdollista tarjota fysioterapiapalveluita polvi- ja lonkkaleikkauksesta kuntoutuville asiakkaille ja testata sekä Polvenkuntoutus.fi– että Lonkankuntoutus.fi–sivuston käytettävyyttä potilastyöskentelyssä.

Suomen Nivelyhdistys ry on ollut mukana molempien sivustojen toteutusprosessissa ja tiedottamisessa. Nivelyhdistyksen lisäksi tekijät ovat kiitollisia lukuisille kokemusasiantuntijoille (tekonivelleikattuja), fysioterapeuteille ja ortopedeille, jotka ovat antaneet aikaansa ja kokemuksensa kommentoidessaan sivustoja työstövaiheessa syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Erityiskiitoksen ansaitsee ortopedi Tatu Mäkinen, joka antoi aiheen opinnäytetyölle ja on ollut mukana asiantuntijana molemmissa sivustoissa.

Tekijät, fysioterapeuttiopiskelijat:

Annukka Saarelainen
Janne Merikallio
Jouni Ikonen
Kati Hokkanen
 

Oppilastyön ohjaajat:

Teija Leminen, lehtori
Tiina Karihtala, lehtori

 

Yhteistyökumppani:

Suomen Nivelyhdistys ry
Esko Kaartinen, puheenjohtaja
Jyrki Laakso, toiminnanjohtaja
Katri Kovasiipi, viestintäpäällikkö

 

Sivuston toteuttamisen mahdollistivat, KIITOS:

Metropolian ammattikorkeakoulu, tilat ja laitteet  >> linkki
Tulilla-kotisivut, internetsivuston ylläpito  >> linkki
Panu Jyrä, valokuvaaja  >> linkki


1.9.2017 alkaen

sivuston ylläpidosta on vastannut Fysioterapiatiimi.fi, joka on yksityisten elinkeinonharjoittajien verkosto. Lonkankuntoutus.fi-palvelu tarjotaan kaikille ilmaiseksi: hyvää tekonivelleikkauksen
jälkeistä kuntoutumista toivottavat
Annukka, Janne, Jouni ja Kati
 

  

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png